Nhãn Hợp Quy CR

CHỨNG NHẬN HỢP QUY

 

Bộ Công thương đã ban hành QCVN 01:2017/BCT kèm theo Thông tư 21/2017/TT-BCT. Đây là Quy chuẩn quốc gia đầu tiên của Việt Nam về giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm đối với các sản dệt may trong đó có sản phẩm Gối và phụ kiện dệt may khác.

Theo quy định mới nhất vừa được Bộ Công Thương ban hành thì các sản phẩm hàng hóa dệt may trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường phải công bố hợp quy chuẩn về formaldehyt và amin thơm.

Với quy chuẩn này, cơ quan chức năng quy định, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trước khi bán hàng hóa ra thị trường phải công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (CR) theo các quy định hiện hành. Cơ quan chức năng cho phép doanh nghiệp được công bố hợp quy dưới hai hình thức là tự công bố hoặc dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức được chỉ định.

Quy chuẩn này quy định, mức giới hạn hàm lượng formaldehyt của sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam không được vượt quá 30mg/kg (đối với sản phẩm dành cho trẻ em dưới 3 tuổi), 75mg/kg (đối với sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da) và 300mg/kg (đối với sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da). Trong khi đó, giới hạn về hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30mg/kg.

Công ty Arai Việt Nam là đơn vị sản xuất và gia công Chăn-Ga-Gối tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Vừa qua công ty đã tiến hành kiểm định tất cả sản phẩm của mình theo quy chuẩn quốc gia và dán nhãn hợp quy cho tất cả các sản phẩm bán ra thị trường Việt Nam.

Công ty Arai Việt Nam đã tiêu chuẩn hóa chất lượng và các khâu sản xuất sản phẩm và đi đến công bố sản phẩm hợp quy cho tất cả sản phẩm mang nhãn hiệu LAUBE đến Sở công thương tỉnh Đồng Nai.

Từ 1/1/2019 tất cả Sản phẩm của công ty Arai Việt Nam đưa ra thị trường đều có dán tem hợp quy (CR).