Chính Sách Chất Lượng

Phương Châm Chất Lượng

 

  • Mục tiêu là không có khiếu nại từ khách hàng, toàn thể Công nhân viên Công ty cùng mục tiêu cung cấp hàng hóa, sự an tâm và an toàn cho khách hàng.

  • Chứng Nhận Hàng Hóa Có Nhãn Hợp Quy CR.

  • Hoạt động Nâng Cao Chất lượng hàng hóa.