Liên Hệ

Thông tin liên hệ

 CÔNG TY TNHH ARAI VIỆT NAM
Lô 101/1-3, KCN Amata, phường Long Bình,
Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: 0251 3936 694 ~ 0251 3936 695
Fax: 0251 3936 696
Hotline: 0918 345 088 - 0918 196 675
Mã số thuế: 3600512608
E-mail: info@laube-vn.com
Website: www.araivietnam.com

Liên hệ