Quản Lý Chất Lượng

Quản Lý Chất Lượng

 

Bộ Công thương đã ban hành QCVN 01:2017/BCT kèm theo Thông tư 21/2017/TT-BCT. Đây là Quy chuẩn quốc gia đầu tiên của Việt Nam về giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm đối với các sản dệt may trong đó có sản phẩm Gối và phụ kiện dệt may khác.

Công ty Arai Việt Nam đã xây dựng tiêu chuẩn và công bố sản phẩm hợp quy cho tất cả sản phẩm mang nhãn hiệu LAUBE đến Sở công thương tỉnh Đồng Nai. Sản phẩm đưa ra thị trường đều có dán tem hợp quy (CR).