Phân loại sản phẩm: Vệ Sinh

Tã Lót Vệ Sinh

TÃ LÓT VỆ SINH Kích thước chuẩn: Đang cập nhật… (Có thể sản xuất kich thước theo yêu cầu khách hàng). Chất lượng: 100% polyester Bông bi Malloon ballfiber; 100% polyester Tấm bông Malloon sheet.  (Có thể sản xuất chất lượng theo yêu cầu khách hàng). Đặc điểm: Malloon là bông Ball Fiber và Ball…
đọc tiếp