Phân loại sản phẩm: Xây Dựng

Bông Ngành Xây Dựng

BÔNG NGÀNH XÂY DỰNG Kích thước chuẩn: Đang cập nhật… (Có thể sản xuất kich thước theo yêu cầu khách hàng). Chất lượng: 100% polyester Bông bi Malloon ballfiber; 100% polyester Tấm bông Malloon sheet.  (Có thể sản xuất chất lượng theo yêu cầu khách hàng). Đặc điểm: Malloon là bông Ball Fiber và Ball…
đọc tiếp