Phân loại sản phẩm: Giường Ngủ

Tấm Êm Nệm

TẤM ÊM NỆM Kích thước chuẩn: Đang cập nhật… (Có thể sản xuất kich thước theo yêu cầu khách hàng). Chất lượng: 100% polyester Bông bi Malloon ballfiber; 100% polyester Tấm bông Malloon sheet.  (Có thể sản xuất chất lượng theo yêu cầu khách hàng). Đặc điểm: Malloon là bông Ball Fiber và Ball Sheet…
đọc tiếp

Tấm Nệm

TẤM LÓT MẶT NỆM Kích thước chuẩn: Đang cập nhật… (Có thể sản xuất kich thước theo yêu cầu khách hàng). Chất lượng: 100% polyester Bông bi Malloon ballfiber; 100% polyester Tấm bông Malloon sheet.  (Có thể sản xuất chất lượng theo yêu cầu khách hàng). Đặc điểm: Malloon là bông Ball Fiber và Ball…
đọc tiếp