Phân loại sản phẩm: Sản phẩm Thú Cưng

Giường Chó Cưng

GIƯỜNG CHÓ CƯNG Kích thước chuẩn: Standard items: (S) 40x60x8cm; (M) 60x80x10cm; (L) 70x100x10cm; (XL) 130x80x12cm (Có thể sản xuất kich thước theo yêu cầu khách hàng). Chất lượng: Vải bọc ruột gối: Cotton / TC/ Polyester (Có thể sản xuất chất lượng theo yêu cầu khách hàng). Bông nhồi ruột gối: 100% polyester recycle. 100% polyester…
đọc tiếp