Phân loại sản phẩm: Áo Gối

Áo Gối nằm – Gối Tựa

ÁO GỐI NẰM - GỐI TỰA Kích thước chuẩn: Gối tựa 40 x 40cm, 45 x 45cm, 50 x 50cm; Gối nằm 40 x 60cm; 50 x 70cm, 35 x 100cm (Gối ôm 22r x 90cm) (Có thể sản xuất kich thước theo yêu cầu khách hàng). Chất lượng: Vải áo gối: Cotton / TTC…
đọc tiếp