Phát Triển Con Người

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

  • Hoạt Động Môi Trường Làm Việc Dễ Dàng

  • Hoạt Động Cải Thiện An Toàn - Vệ Sinh Lao Động.

 

Các hoạt động tiêu biểu trong năm 2019.

 

Các cá nhân có thành tích tốt nhất trong cuộc thi tay nghề của Công Ty TNHH Arai Việt Nam ngày : 23~24/09/2019.