Phân loại sản phẩm: Trang phục

Thường Phục

BÔNG ÁO KHOÁC THƯỜNG PHỤC Kích thước chuẩn: Đang cập nhật… (Có thể sản xuất kich thước theo yêu cầu khách hàng). Chất lượng: 100% polyester Bông bi Malloon ballfiber; 100% polyester Tấm bông Malloon sheet.  (Có thể sản xuất chất lượng theo yêu cầu khách hàng). Đặc điểm: Malloon là bông Ball Fiber và…
đọc tiếp

Trang Phục Đồ Lót

BÔNG TRANG PHỤC ĐỒ LÓT Kích thước chuẩn: Đang cập nhật… (Có thể sản xuất kich thước theo yêu cầu khách hàng). Chất lượng: 100% polyester Bông bi Malloon ballfiber; 100% polyester Tấm bông Malloon sheet.  (Có thể sản xuất chất lượng theo yêu cầu khách hàng). Đặc điểm: Malloon là bông Ball Fiber và…
đọc tiếp

Trang Phục Thể Thao

BÔNG TRANG PHỤC THỂ THAO Kích thước chuẩn: Đang cập nhật… (Có thể sản xuất kich thước theo yêu cầu khách hàng). Chất lượng: 100% polyester Bông bi Malloon ballfiber; 100% polyester Tấm bông Malloon sheet.  (Có thể sản xuất chất lượng theo yêu cầu khách hàng). Đặc điểm: Malloon là bông Ball Fiber và…
đọc tiếp

Trang Phục Ngoài Trời

BÔNG TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI Kích thước chuẩn: Đang cập nhật… (Có thể sản xuất kich thước theo yêu cầu khách hàng). Chất lượng: 100% polyester Bông bi Malloon ballfiber; 100% polyester Tấm bông Malloon sheet.  (Có thể sản xuất chất lượng theo yêu cầu khách hàng). Đặc điểm: Malloon là bông Ball Fiber và…
đọc tiếp